Disclaimer

מפעילי אתר זה מבקשים להבהיר כי בהפניית לקוחות לחנויות המקוונות המוזכרות בעמודים ובקישורים באתר הם זוכים בעמלה (קטנה מאוד). גולשי האתר אינם משלמים בשום צורה שהיא מחיר עודף בשל כך עבור הספרים שהם רוכשים בחנויות המוזכרות. מפעילי האתר אינם קשורים בשום צורה לחנויות לחנויות הספרים המוזכרות באתר ולא יחובו בכל אחריות כלפי גולשים באתר זה/ואו המועברים על ידי אתר זה לאתרי החנויות וזאת לגבי: כל תקלה או בעיה בתפעול אתר זה, תקלה או בעיה בתפעול אתרי החנויות השונות המוזכרות באתר זה, כל בעיה בהזמנת וקבלת ההזמנה מאתרי החנויות, בעיות שונות בתשלום/זיכוי הנובעות מהזמנה באתרי החנויות וכיוצא בזה.

© 2018 ספרים באנגלית – English Books | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress